Д-р Петар Поповски: Во време на Цар Самоуил не постоеше Бугарска држава

776
0
SHARE

Статус на Д-р Петар Поповски: Почитувани, во времето на македонскиот цар Самоил не постоела држава под името”Бугарија”. Таа тогаш мала државичка го носела името “Паристрија” и тоа име суштествувало се до 1878-та година.

Таа земја под името “Бугарија” започнала да се именува дури по “Берлинскиот Конгрес”(1878-та година). Тоа е историски факт. До тој период во ниту еден извор не се содржи тоа име,името “Бугарија. Едноставно – го нема, не постоел.Се срќава само во фалсификувани пишани извори создадени по 1878-та година, т. е. на крајот од XИX-от и од XX-от век.

Целата бугарска историја е градена врз фалсификати, со грабежи од богатата македонска национална историја. Од нејзиниот таканаречен “Хански период, во време на владеебјето на татарските и монголските ханови, нема ниту еден забелезлив настан со кој мозе да се пофали таа земја. Сите настани и личности се македонски, украдени (присвоени) од бугарската псевдо-наука и историографија.

Нивните “историчари..!?” тоа совршено добро го знаат и продолзуваат упорно да ја крадат македонска изворна историја, култура, традиција и цивилизација. И едно појаснување: државата на цар Самоил го носела името “СКЛАВИНИЈА”, а не “Македонија”, иако владеел со централниот дел од таа земја, бидејки во тоа време веќе постоела држава под името “Македонија, т. е. “МАКЕДОНСКО (Средновековно) ЦАРСТВО” со претстолнина Кинстантинопол.

Современик на цар Самоил бил македонскиот император Василиј II Македонски, кој ги ослепел Самоиловите наемни војски составени од Татари, за што имало И многу горка причина. Бугарите, сакале или не, ќе дојде ден кога вистината за сите грабежи ќе излезе на виделина.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here