Денес е ден за албанизација на Македонските институции, именувани 16 директори

2901
0
SHARE

Владата на Република Македонија на последната седница предложи нови директори и в.д. директори и заменици директори во неколку државни институции.

Валдет Џафери за в.д директор на Бирото за судски вештачења.

Бујар Дарлишта за в.д директор на Управата за водење на матични книги.

Екрем Буњаки за директор на Државниот инспекторат за техничка инспекција.

Мерита Мустафаи за директор на Бирото за метрологија.

Ејуп Јаја за директор на Државниот инспекторат за шумарство и ловство.

Рамиз Реџепи за директор на Бирото за регионален развој.

Руфат Хусеини за директор на Државниот инспекторат за транспорт.

Фејзула Спахија за директор на Државниот инспекторат за животна средина.

Екрем Зендели за заменик директор на Дирекцијата за заштита и спасување.

Агрон Буџаку за директор на Центарот за управување со кризи.

Реси Абдурахмани за директор на Агенцијата за стоковни резерви.

Сафет Емрули за директор на Државниот завод за индустриска сопственост.

Асип Усеини за заменик директор на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони.

Уљуси Бекири за директор на Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати.

Лиман Мухаџири за заменик главен ревизор на Ревизорското тело за ревизија на инструментот за претпристапна помош.

Владата исто така за член на Одборот на директори на Акционерско друштво Водостопанство на Република Македонија во државна сопственост го предложи Иљми Селами

За член на Oдборот на директори на Акционерско друштво за вршење на енергетски дејности Македонски енергетски ресурси Скопје во државна сопственост, Бајрам Реџепи.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here