Советот на Град Скопје ќе расправа за ребаланс на буџетот

469
0
SHARE

Советот на Град Скопје денеска на седница ќе го разгледа предлогот за изменување на Буџетот на Град Скопје за 2018 година со кој е предвидена рационализација на трошењето на буџетските средства.

Буџетот за 2018 година, како што информираат од Град Скопје, ќе биде намален вкупно за 27 милиони денари и наместо предвидените 4.254.000.000 денари, со ребалансот се планира да потроши вкупно 4.227.000.000 денари.

Најголемите промени во вкупните предвидени средства се однесуваат на Секторот за комунални работи каде е предвидено зголемување на средствата за 67.150.000 денари, како и секторот за сообраќај каде е предвидено намалување за 104.850.000 денари.

Промени во буџетот има и во секторите за: планирање и уредување на просторот (намалување од 17,39 милиони денари), јавни дејности (намалување од 10,36 милиони денари) и локален економски развој. Незначителни промени има и во секторите за: информатичка технологија и модернизација, животна средина, образование, меѓународна соработка, инспекторат како и БППЗ на Град Скопје.

Во делот на комуналните работи најголемото зголемување се однесува на реконструкција и подигнување на јавно зеленило каде се предвидени дополнителни 40 милиони денари. За расчистување на диви депонии предвидени се дополнителни 5 милиони денари.

Во делот на капитални расходи од областа на урбанизмот предвидени се средства кои претходно не беа предвидени а се однесуваат на изградба на улица „Ленинова“, реконструкција на булевар „Никола Карев“, изградба на улица „Боца Иванова“, изградба, одржување и реконструкција на улица „Брадфордска“, „Македонско косовска бригада“, „Андон Димитров“, „Живко Фирфов“, како и изградба, реконструкција и одржување на мали плоштади.

Во измените на буџетот предвидени се и дополнителни 15,5 милиони денари за основачки влог за новото АД за енергетски дејности со кое граѓаните на Скопје ќе добијат брзо и евтино приклучување на системот на топлинска енергија, како и започнување на процесот на гасификација на Скопје.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here